Klachtenafhandeling

Soms verloopt niet alles zoals gewenst en heeft u hier een klacht of opmerking over. Maak het alstublieft kenbaar aan ons, zodoende kunnen wij deze dan hopelijk verhelpen.
U kunt uw klacht doorgeven via de e-mail of per post (aub voldoende frankeren) op onderstaand adres of telefonisch op 050-3091505.

Uw klacht zal worden bekeken en er zal worden gepoogd om de klacht naar ieders tevredenheid op te lossen.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging dat wij uw klacht ontvangen hebben.

Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Sana-Vesta bij is  aangesloten.  
Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Postadres:
Lugtenbergerweg 16
9761VG Eelde